Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçında, hangi...

Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçında, hangi…

Posted by

2022 yılı Berat Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde yerini aldı. Regaip ve Miraç Kandili’nin ardından pek çok kişi Şaban ayı içerisinde idrak edilen ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) önemine işaret edilen Berat Kandili’nin tarihini araştırmaya başladı…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe gecesine denk geliyor.

622721c7ae298b0142342bf9

BERAT KANDİLİ’NDE NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayının 15. Gecesi olan Berat Kandili için tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]

Her sene, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili’nde, o senede olacak şeyler, ömürler, ameller, ölüm sebepleri, alçalmalar, yükselmeler, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:

(Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

622721d1ae298b014309aa2f

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. [Nesai, Beyheki, A, Münziri]Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. [İbni Asakir]Allahü Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder. [İbni Mace]Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder. [İbni Mace]Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teâlâ’ya ortak koşan mağfiret olunmaz. [Beyheki]Cebrail Aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani] (Müşahin, bid’at ehli demektir.)Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi. [İsfehani]Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez. [Taberani, Beyheki]Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder [İbni Mace]Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. [İbni Mace, Tirmizi]Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder. [İbni Mace]Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan Bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır. [Deylemi]Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz. [Beyheki]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.