Bursluluk imtihanı sonuçları ne vakit açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi)

Posted by

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk imtihanı sonuçları için tarih araştırması sürmeye devam ediyor. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk imtihanı sonuçları için MEB tarih verdi. Peki, bursluluk imtihanı sonuçları ne vakit açıklanacak?

BURSLULUK İMTİHANI SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk imtihanı sonuçları için tarih belirli oldu.

Buna nazaran; İOKBS imtihan sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin karşılık kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ilişkin testlerin her biri için yanlışsız ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış karşılık sayısının üçte biri, hakikat yanıt sayısından çıkarılarak geçerli karşılıklara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylelikle her öğrenci için dört farklı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, imtihana giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ilişkin Standart Puanı (SP); o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin yüklü standart puanları bulunur.

g. Testlerin yüklü standart puanları toplanarak Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.