Resmi Gazete 1 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 1 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Posted by
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 1 Mart 2022 Salı tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 1 Mart 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları… CUMHURBAŞKANI KARARI –– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/02/2022 Tarihli ve 2022/261 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER –– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği –– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10817 Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 Tarihli ve 10818, 10819, 10820 Sayılı Kararları ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2019/110, K: 2021/85 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/103, K: 2021/107 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2018/20732 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI –– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar SAYIŞTAY KARARLARI –– Sayıştay Başkanlığının 22/02/2022 Tarihli ve 10, 11, 12 Sayılı Kararları a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri  

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.